Incubadora Uikú

Incubadora Uikú va néixer de la necessitat detectada al municipi del Prat de Llobregat (Barcelona) d’un suport inicial per ajuda a fer realitat idees, poc desenvolupades, però molt arrelades a nivell personal on els participants sempre havien pensat però mai s’havien atrevit a posar a prova. 

Aquest projecte és un programa d’acompanyament des dels inicis de la idea amb dos línies d’actuació imprescindibles:

– Formació grupal: amb la que aprendre a analitzar la idea amb una metodologia basada en el “lean startup” i anar desenvolupant-la poc a poc fins obtenir una idea realista que es pugui convertir en una realitat.

– Tutoria individual: amb la que acompanyar cada projecte segons la seva realitat i necessitats per assegurar que finalment podem obtenir un projecte viable. 

Grau de participació: Disseny del programa, direcció, formació i tutorització dels projectes

Clients: Uikú Coworking El Prat i Ajuntament del Prat

Impacte social generat:  S’ha acompanyat a més de 20 emprenedors/res a fer realitat els seus somnis, i en un percentatge molt alt hem aconseguit que s’hagin establert de manera oficial com associacions, autònoms i cooperatives. Per tant, hem generat nous llocs de treball amb l’autocupació, però també hem ajudat a potenciar les competències personals i actitudinals dels participants.

Anys d’aplicació: 2017, 2018, 2019 i 2020

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) relacionats:

 A Heres Social som conscients de que per tenir un futur, hem de pensar en fer activitats als present que ens permetin arribar-hi millor que ara, és per això que vinculem els nostres projecte amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides.

Translate / Traducir »