Home » Serveis Heres

Serveis Heres

Heres ofereix diferents tipus de serveis de consultoria i realització de projectes que tingui com denominador comú el impacte en l'economia social, la innovació, l'emprenedoria, l'economia col·laborativa, i la millora continua. Entre d'altres, alguns dels nostres serveis són els següents:

Ajudem a emprenedors a complementar els serveis d'emprenedoria que realitzen entitats públiques amb formació, tutorització i desenvolupament dels seus projectes aplicant metodologies àgils (Lean Startup, Value Proposition Canvas, Product Design Canvas, LEGO Serious Play... ).

T'ajudem a dissenyar i realitzar aquest tipus d'incubadora d'emprenedors basats en la nostra experiència.

 • Programes d'Incubació i emprenedoria
 • Xerrades i seminaris sobre Innovació i Emprenedoria
 • Tallers experimentals amb LEGO Serious Play per innovació i resolució de problemes
 • Programes per emprenedors/es seguint la metodologia Lean StartUp 

MÉS INFORMACIÓ

T'ajudem a definir el pla de comunicació de la teva organització, establir els mecanismes de seguiment i implementació, i definir la metodologia d'avaluació per la millora continua i àgil de la teva comunicació.

Disseny estratègic de Plans de comunicació:

 • Diagnosi
 • Disseny
 • Seguiment / Implementació
 • Avaluació i millora

MÉS INFORMACIÓ

Moltes organitzacions necessiten fer un plantejament estratègic que els hi ajudi a arribar a assolir els seus objectius, i/o, també necessiten millorar el seu sistema organitzatiu. T'ajudem a desenvolupar plans estratègics i de millora d'una manera propera i realista.

 • Pla Estratègic d'Organització (Diagnosi, disseny, desplegament, seguiment i avaluació)
 • Formació i/o implementació d'eines de millora organitzativa:
  • Norma ISO 9001
  • Model EFQM
  • Lean Management
  • Agile Management
  • Metodologia 5s d'ordre i neteja per entorns físics i virtuals
  • Equips de Millora
  • Innovació digital
  • Plataformització
  • Organització i treball en xarxa
 • Project Management:
  • Plataformes de gestió eficient de projectes
  • Millora de la gestió de projectes
 • Avaluació per la millora organitzativa:
  • Auditories internes ISO 9001
  • Avaluacions internes del propi model organitzatiu
  • Avaluacions internes EFQM

MÉS INFORMACIÓ

Les noves economies alternatives, més solidàries, socials i col·laboratives són una realitat que volem ajudar a desenvolupar a la teva organització. 

 • Gestió i disseny de projectes europeus
 • Xerrades i seminaris de sensibilització
 • Pressa de decisions col·laboratives
 • Finances alternatives
 • Consum responsable i col·laboratiu
 • Mediació entre organitzacions (empreses, entitats del 3er sector, organitzacions...) per establir aliances i projectes col·laboratius
 • Social Company:
  • Coneixement compartit
  • Recursos col·laboratius
  • Conciliació 
  • Organització d'equips col·laboratius

MÉS INFORMACIÓ